Zinkies

Here's my heart Lord
Tänker ofta på vem jag vill vara. Eller snarare hur jag vill vara. Kommer alltid fram till att jag vill att mitt liv ska genomsyras av de andliga frukterna. För det är verkligen de kärn karaktärsdragen som jag anser är viktiga. Det fina med frukter är att de är ett resultat och inte en strävan.