Zinkies

New words, my friends, gets old
Garvad – härdad, erfaren, rå
Odygdig – busig, lekfull
Split - konflikt
Förtryckare – mobbare, översittare
Tillvälla sig – lägga beslag på, roffa åt sig
Styvsint – envis, stolt
Förebråelse - tillrättavisning
Hågad – benägen, villig
Förebrått – anklaga, beskylla
Inpiskad - utstuderad
Klenod – dyrbarhet, skatt
Bastard – oäkting
Polityr - polering
Ämna – ha för avsikt, tänka
Solkig – smutsig
Kurage – tapperhet, frimodighet
Lättjefull – lat, slö
Digna – svikta, vackla, sjunka samman
Försmå - förakta
Inferno - helvete
Intrigant - lömsk
Kokettera – flörta, stajla
Vederlägga – motbevisa, tillbakavisa
Agitera – upphetsa, egga