Zinkies

Dream on

Syftet med utbildningen inom skolväsendet
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och
elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen
ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar
på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En
strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns
och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta
och ansvarskännande individer och medborgare.

Seriöst, vi startar en skola...

New words, my friends, gets old
Garvad – härdad, erfaren, rå
Odygdig – busig, lekfull
Split - konflikt
Förtryckare – mobbare, översittare
Tillvälla sig – lägga beslag på, roffa åt sig
Styvsint – envis, stolt
Förebråelse - tillrättavisning
Hågad – benägen, villig
Förebrått – anklaga, beskylla
Inpiskad - utstuderad
Klenod – dyrbarhet, skatt
Bastard – oäkting
Polityr - polering
Ämna – ha för avsikt, tänka
Solkig – smutsig
Kurage – tapperhet, frimodighet
Lättjefull – lat, slö
Digna – svikta, vackla, sjunka samman
Försmå - förakta
Inferno - helvete
Intrigant - lömsk
Kokettera – flörta, stajla
Vederlägga – motbevisa, tillbakavisa
Agitera – upphetsa, egga
Ordboken
Användbara synonymer:
 
Dessutom: tillika
Alltså: således
Random: (pitbull)
Awkward: penibelt (akvarell)
Awezome: grymt (kazoo)
Ba (bara): blott
Så här: som
Sjukt: tossigt, bräckligt
Skum: underlig
Tönt: mjäk
Hur som helst: hur som haver
Palla: idas
Lack: gramse
Skit: lort (senap)
Dra sig tillbaka: recitera
 
För övrigt ska utfyllnadsord försvinna ur vokabulären eftersom det äro dessa som får oss att låta så okunniga.
Jag beder nu eder att skriva till mig de ord och uttryck som anses morderna och som smakas av min vokaburär lite för ofta, så att jag kan finna lämpliga synonymer till dessa och få ett fina språk.
Tack på förhand!
//Zinkies