Zinkies

MIN KLASS ÄR RUTTEN
Ok hälften. Eller snarare sammansättningen. Alltså KLASSEN inte människorna individuellt. 
En oförsvarlig selfie, min smoothie och de vackra rapsfälten. Därför att jag gillare.